eerstegraadsfuncties wiskunde-interactief.be

domein
Je vindt het domein van een functie door de grafiek te projecteren op de x-as.

 
  Voor elk reŽel getal kan je een functiewaarde berekenen: 

  Het domein van een eerstegraadsfunctie is |R    
 

 

 

bereik
Je vindt het bereik van een functie door de grafiek te projecteren op de y-as.

 
  Elk reŽel getal is de functiewaarde van een x-waarde: 

  Het bereik van een eerstegraadsfunctie is |R    
 
 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
stelsels vergelijkingen

lineair verband
f(x) = ax + b
nulwaarden
verloop
tekenschema
ongelijkheden
overzicht eerstegraad

oef.eerstegraadsfuncties