homografische functies wiskunde-interactief.be
 
Een homografische functie is een functie van de vorm
f(x) = ax + b
cx + d
 met c ≠ 0 en a.d ≠ b.c

 


Grafiek
- Ga in het applet na waarom we deze bijkomende voorwaarden stellen:
- Zoek een algemene formule voor de HA en de VA van homografische functies

 

 

Verticale asymptootHorizontale asymptoot

Asymptoten

Een homografische functie
f(x) = ax + b
cx + d
 met c ≠ 0 en a.d ≠ b.c

 - heeft steeds als HA: y = a/c
  (bereken het quotiŽnt van de hoogstegraadstermen)

 - heeft steeds als VA: x = - d/c
  (bereken de nulwaarde van de noemer)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
domein en nulpunten
asymptoten
VA en perforaties

grafiek
asymptoten
verticale asymptoot
horizontale asymptoot

rationale functies
oefeningen analyse