Oefeningen analyse wiskunde-interactief.be
 oefeningen  toelichting
 analyse: opgeloste oefeningen: reeksen opgaven met telkens een uitgewerkte oplossing.
limieten, afgeleide functies, extremaproblemen, analyse van veeltermfunties en rationale functies,
integralen en integratiemethodes
 nulpunten en tekenschema
 - Delen van veeltermen
 - Regel van Horner
 - Reststelling
 - Delers van veeltermen
 - Aantal nulpunten
 - Bepaal de nulpunten van een derdegraadsfunctie
 - Bepaal de nulpunten van een vierdegraadsfunctie
 - Maak het tekenschema van een veeltermfunctie
 Oefeningen op nulpunten en tekenschema met behulp van
 regel van reststelling en regel van Horner.
 domein
Domein van veeltermfuncties en rationale functies
Domein van irrationale functies
 Oefeningen op het domein van reŽle functies
 (veeltermfuncties, rationale functies en irrationale functies).
 homografische functies
 -  Analyse van homografische functies  Maak een volledige analyse van een homografische functie.
symmetrie
 - Is de functie even of oneven  Oefening op verschil tussen even en oneven functies.
gedrag op oneindig - limieten
 - Bepaal het gedrag op oneindig v.e. veeltermfunctie
 - 4 types machtsfuncties
 - Bereken limieten van rationale functies
Oefeningen op het gedrag op oneindig van
 veeltermfuncties en rationale functies.
afgeleiden en toepassingen
 - Verschilrij
 - Toenamediagram
 - Bereken het differentiequotiŽnt
 - Lees het differentiequotiŽnt af
 - Geef de afgeleide voor de gegeven x-waarde
 - Van rico van de raaklijn tot afgeleide functie
 - Afgeleide functie van veeltermfuncties
 - Vergelijking van raaklijn
 - Afgeleiden van rationale functies
 Oefeningen op verschilrij
 Oefeningen op toenamediagram
 Oefeningen op differentiequotiënt.

 Begrip afgeleide in een punt
 Voorschrift van afgeleide functies.

 Bereken de vergelijking van de raaklijn.
 Bereken het voorschrift van de afgeleide functie.
 - Welke grafiek is de grafiek van de hellingsfunctie
 - Grafieken van functies en hellingsfuncties
 - Afgeleidenpuzzel
 - Tekenschema van hellingsfunctie
 -
Waar stijgt en daalt de grafiek, bereken de extrema
 - Waar is de grafiek hol en bol, bepaal de buigpunten
 Oefening op het begrijpen van het begrip 'hellingsfunctie'.
 Combineer grafieken van functies en hun hellingsfuncties.
 Vervolledig de puzzel van grafiekjes van f, f ' en f ".
 Combineer grafieken met tekenschema's van de
 hellingsfuncties.
 Oefening op het verband tussen afgeleide en verloop.
 Oefening op het verband tussen tweede afgeleide en vorm.
 asymptoten
 - Geef zelf een voorschrift bij de getoonde HA/VA
 - Leid uit waardentabel vergelijking af van HA
 - Lees uit grafiek vergelijking af van HA en VA
 - Leid uit waardentabel vergelijking af van HA
 -
Heeft volgende functie een HA of SA?
 - Heeft volgende functie een VA of perforatie?
Oefeningen op horizontale en verticale asymptoten.Oefening op horizontale en schuine asymptoten.
Oefening op verticale asymptoten en perforaties.
 rationale functies
 - Plaats de voorschriften bij de juiste grafieken
 - Analyse van homografische functies
 Combineer grafieken en voorschriften.
 Maak een volledige analyse van een homografische functie.
 integralen
 - geef de primitieve functie
 - bepaalde integraal van veeltermfuncties
 - begrensde oppervlakte
 - inhoud van omwentelingslichamen
 - gemiddelde functiewaarde
 - booglengte
 - manteloppervlakte
 - zwaartepunten

 - arbeid
 - afgelegde weg, snelheid, versnelling
  (zie ook bij: opgeloste oefeningen
 - integratie door substitutie
 - ontbinden in partieelbreuken
 Oefeningen op het voorschrift van primitieve functies.
 Bereken de bepaalde integraal van veeltermfuncties.
 Bereken de begrensde oppervlakte.  
 Bereken de inhoud van het omwentelingslichaam.  
 Bereken de
gemiddelde functiewaarde.
 Oefeningen op de substitutiemethode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap