homografische functies wiskunde-interactief.be
 
Een homografische functie is een functie van de vorm
f(x) = ax + b
cx + d
 met c ≠ 0 en a.d ≠ b.c

 


Analyse:
Kies willekeurige waarden voor a, b,c en d en toon de analyse van de homografische functie:


 - Bepaal het domein.
 - Bereken de nulwaarden.
 - Zoek de vergelijking van de horizontale en verticale asymptoot.   
 - Bereken het voorschrift van de afgeleide functie.
 - Bereken het voorschrift van de tweede afgeleide.
 - Maak een schematisch tekenoverzicht van f, f ' en f ".

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
homografische functie

 

rationale functies
oefeningen analyse