oef: grafiek van f(x)= sin(x) en f(x)= cos(x) wiskunde-interactief.be

 

 

De functies f(x) = sin (x) en f(x) = cos(x) zijn een periodieke functie met periode 2 π.
'Teken' de grafiek in het gevraagde interval.

 

versleep het blauwe punt en teken de grafiek van f(x) = sin(x)

 

 

teken de grafiek van f(x) = sin(x) door de puzzelstukjes juist te plaatsen

 

 

versleep het blauwe punt en teken de grafiek van f(x) = cos(x)

 

 

teken de grafiek van f(x) = cos(x) door de puzzelstukjes juist te plaatsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina  
verloop en teken cosinus 
verloop en teken tangens 
f(x) = a. sin[ b (x - c ) ] + d      

f(x)= sin(x)
 versleep punt
puzzel de stukjes juist
f(x) = cos(x)
 versleep punt
puzzel de stukjes juist

oefeningen