grafisch onderzoek van functies:
symmetrie
wiskunde-interactief.be

even en oneven functies


Functies die een symmetrie vertonen t.o.v. de y-as noemen we even functies.
Tegengestelde x-waarden hebben   functiewaarde.  

Functies die een symmetrie vertonen t.o.v. de oorsprong noemen we oneven functies.
Tegengestelde x-waarden hebben   functiewaarde.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorschriften van veeltermfuncties

f(x)=x2 f(x)= -x2+3 f(x)=x4-x2 f(x)=3x2-1
De 4 functies zijn even.
Kijken we naar de voorschriften: er komen enkel even exponenten in voor.
Of de coŽfficiŽnten van de verschillende termen even of oneven zijn, maakt niets uit.


Een veeltermfunctie is
even
als in het voorschrift enkel
even exponenten voorkomen.
(opm.: constante termen rangschikken we bij de termen met even exponenten)
 

 

f(x)=x3 f(x)= x3- 4x f(x)=2x f(x)=x5-2x3-2x

De 4 functies zijn oneven.
Kijken we naar de voorschriften: er komen enkel oneven exponenten in voor.
Of de coŽfficiŽnten van de verschillende termen even of oneven zijn, maakt niets uit.


Een veeltermfunctie is
oneven
als in het voorschrift enkel
oneven exponenten voorkomen.
 

 

f(x)=x2- 3x f(x)= x+2 f(x)=x2+x+2 f(x)=x3+2x2-2x

De 4 functies zijn niet even of oneven.
Kijken we naar de voorschriften: er komen zowel even als oneven exponenten in voor.
Of de coŽfficiŽnten van de verschillende termen even of oneven zijn, maakt niets uit.


Een veeltermfunctie is
noch even noch oneven
als in het voorschrift zowel
even als oneven exponenten voorkomen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
domein
asymptoten

even en oneven functies

voorschriften
veeltermfuncties
rationale functies

oefeningen symmetrie
oefeningen analyse