grafisch onderzoek van functies:
domein
wiskunde-interactief.be


Het domein van een functie is de verzameling van alle x-waarden
waarvoor we een functiewaarde kunnen berekenen.
 


 


Het domein van een reele functie lees je af als de projectie van de grafiek op de x-as.
Welke veeltermfunctie je ook neemt, de projectie zal steeds de volledige x-as bedekken.
Het domein van elke veeltermfunctie is |R.

 

 

 

 

 

 

 

 

veeltermfuncties
In het applet zie je de grafiek van de functie f(x) = x2 - 3x - 2
Je kan het voorschrift van de functie wijzigen in het invoerveld binnen het applet.
Welke x-waarde je ook invult in het invoervak, telkens kan je een functiewaarde berekenen.

Wat ook het voorschrift van een veeltermfunctieis, steeds vinden we:
Voor elke waarde van x kunnen we een functiewaarde berekenen. Het domein van de functie is dus |R.
 


Het domein van elke veeltermfunctie is R.
 

Stel dat het regent en je kan gaan schuilen onder de grafiek.
Het domein bevat alle x-waarden waar je droog blijft.
Hoe groot of hoe klein de x-coordinaat ook is, je blijft overal droog.
Het domein is dus |R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

veeltermfuncties
rationale functies
irrationale functies
asymptoten
symmetrie

rationale functies
irrationale functies  lees domein af
oefeningen analyse