grafisch onderzoek van functies:
domein
wiskunde-interactief.be

                                      


Het domein van een functie is de verzameling van alle x-waarden waarvoor we een functiewaarde kunnen berekenen.
 
 

rationale functies
Is de functie gedefinieerd voor elke x-waarde? Voor welke niet?
Je kan in het applet:
- al dan niet de grafiek van de noemer tonen.
- in de invoervelden zowel de teller als de noemer wijzigen.

Vorm zo b.v. de rationale functies met als voorschrift f(x) = 1      x+1       x2         x  
x      x-2     x+1     x2+1


In het applet kan je nagaan:
een rationale functie is niet gedefinieerd voor die x-waarden die de noemer 0 maken.
Dit is logisch, je kan immers niet delen door 0.font> Het domein van een rationale functie is |R \  { nulpunten van de noemer }     
 

Weer gaan we onder de grafiek schuilen voor de regen.
De grafiek vertoont nu gaten, met name voor de x-waarden die de noemer 0 maken
Je blijft overal droog, behalve voor deze 'x-gaten'.
Het domein is dus |R \ { nulpunten van de noemer}.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

domein
rationale functies
irrationale functies
asymptoten
symmetrie

rationale functies
irrationale functies oefeningen analyse