grafisch onderzoek van functies:
domein
wiskunde-interactief.be                                      


Het domein van een functie is de verzameling van alle x-waarden waarvoor we een functiewaarde kunnen berekenen.
 

irrationale functies
Is de functie gedefinieerd voor elke x-waarde? Voor welke niet?
Je kan in het applet:
- al dan niet de grafiek van het grondtal tonen.
- in het invoerveld het grondtal wijzigen.

In het applet kan je nagaan dat een irrationale functie niet gedefinieerd is, wanneer het grondtal negatief wordt.
Dit is logisch, de vierkantswortel van een negatief getal is niet gedefinieerd  in |R.


Het domein van een irrationale functie valt samen met de intervallen    
waar de vorm onder de vierkantswortel niet negatief is.  
 

Ook nu weer gaan we onder de grafiek schuilen voor de regen.
Nu duiken er meer problemen op: niet enkel gaten voor bepaalde x-waarden, maar over hele stukken kan je kletsnat worden.
Wanneer we nu in een tekenschema kijken waar de vorm onder de wortel niet negatief wordt,
merken we dat je daar droog blijft.
We maken dus een tekenschema van de vorm onder de wortel en lezen de passende intervallen af.

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

veeltermfuncties
rationale functies
irrationale functies

asymptoten
symmetrie

rationale functies
irrationale functies
lees domein af
oefeningen analyse