afstand van een punt tot een rechte wiskunde-interactief.be

afstand van een punt tot een rechte
De afstand van een punt P tot een rechte l meet je als de kleinst mogelijke afstand tussen P en een punt op l.


 De afstand van een punt P tot een rechte l is de afstand tussen het punt P       
 en het voetpunt van de loodlijn op l door P.       
   

 

 

 

berekening
De afstand van een punt P tot een rechte l bereken je met volgende formule:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
punten en rechten
algemene vergelijking
vgl van rechten

afstand
berekening

oefeningen