punten en rechten wiskunde-interactief.be

punt in een assenstelsel

In het vlak kunnen we elk punt beschrijven met zijn co÷rdinaten:
- Het eerste co÷rdinaatsgetal noemen we de x-co÷rdinaat.
  Deze verandert wanneer we het punt horizontaal verplaatsen.
- Het tweede co÷rdinaatsgetal noemen we de y-co÷rdinaat.
  Deze verandert wanneer we het punt verticaal verplaatsen.

 

 

vergelijking van rechten
Rechten kunnen we beschrijven met een vergelijking.
Dit is de voorwaarde waaraan alle punten voldoen die op de rechte liggen.
We onderscheiden schuine, horizontale en verticale rechten.
 

 schuine rechten (= niet evenwijdig met de assen):         
 
- hebben een vergelijking van de vorm y = ax + b  
 - a (verschillend van nul) is de rico van de rechte
 - (0, b) is het snijpunt met de y-as   

 horizontale rechten (= evenwijdig met de x-as):
 
- hebben een vergelijking van de vorm y = b  
 - (0, b) is het snijpunt met de y-as
 
De x-as heeft als vergelijking y = 0

 verticale rechten (= evenwijdig met de y-as):
 
- hebben een vergelijking van de vorm x = c  
 - (c, 0) is het snijpunt met de x-as    
 
De y-as heeft als vergelijking x = 0 
 

 

 

 

 

ligt een punt op een rechte

Een punt ligt op een rechte als zijn co÷rdinaten voldoen aan de vergelijking van deze rechte.
 
Om te weten of een punt op een rechte ligt, moeten we geen grafiek maken.
We vullen enkel de co÷rdinaten in:
- Krijgen we een gelijkheid, dan ligt het punt op de rechte.
- Krijgen we geen gelijkheid, dan ligt het punt niet op de rechte.

Wijzig in het applet de co÷rdinaten van het punt zo, dat het op de rechte y = 2x + 1 ligt.
Experimenteer door ook de punten A en B te verslepen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
vgl van rechten
algemene vergelijking
loodrechte stand

punt in een assenstelsel
vgl van rechten
vgl van assen
ligt een punt op een rechte

oefeningen