vergelijkingen van rechten wiskunde-interactief.be

algemene vergelijking
Elke rechte heeft een vergelijking van de vorm ux + vy + w = 0  (met u v en w reŽle getallen)
Ga in het applet na hoe de grafiek er uitziet wanneer u of v gelijk worden aan 0.
 

Samengevat:


 
- schuine rechte
   Als x en y beide voorkomen in de vergelijking ux + vy + w = 0,
   kunnen we de vergelijking herschrijven als y = -u/v x - w/v.   
   De rico is -u/v.
   Het snijpunt met de y-as is (0, - w/v).

 - verticale rechte
  Een term met y ontbreekt in de vergelijking.
  De rechte met vergelijking ux + w = 0 is een verticale rechte door (-w/u, 0).   
  De rechte x = 0 valt samen met de y-as.

 - horizontale rechte
   Een term met x ontbreekt in de vergelijking.
   De rechte met vergelijking vy + w = 0 is een horizontale rechte door (0, -w/v).       
   De rechte y = 0 valt samen met de x-as.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
punten en rechten
vgl van rechten
loodrechte stand

 

oefeningen