vergelijkingen van rechten wiskunde-interactief.be

loodrechte stand van rechten
We tekenen de grafiek van een willekeurige rechte y = ax + b.
Uit een willekeurig punt P tekenen we een loodrechte op deze rechte.
 


 Het product van de richtingscoëfficiënten van rechten die loodrecht op elkaar staan, is steeds gelijk aan -1.       
   

 

 

 

 

toepassing: vergelijking van de middelloodlijn van een lijnstuk [AB].
- De middelloodlijn van een lijnstuk [AB] gaat door het midden van het lijnstuk
- Het product van de richtingscoëfficiënten van rechten die loodrecht op elkaar staan is gelijk aan -1.
- We kunnen dus de formule invullen van een rechte door een gegeven punt met gegeven rico.
 

Deze afleiding kan je ook in het CAS-venster van GeoGebra maken.
Je kunt de punten A en B verslepen in het tekenvenster.
De berekening volgt de nieuwe coordinaten van de twee punten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
punten en rechten
algemene vergelijking
vgl van rechten

loodrechte stand
middelloodlijn van [AB]

oefeningen