cartesische vergelijking van rechte wiskunde-interactief.be

stelsel parametervergelijkingen

We definiëren:
 
 
- een richtingsvector   R  
   
- een puntvector   V  (= een vector door de oorsprong en het punt V)
      →    →
- een puntvector   P  bepaald door de vergelijking    P  = r .  R + V

 


  De cartesische vergelijking van een rechte met gegeven richting door een gegeven punt (xo,yo):         
    x - xo  =   y - yo
 

a

b

 →  
  R  (a, b) is de richtingsvector van deze rechte

 We kunnen deze vergelijking ook schrijven als:

  y - yo = b (x - xo)        Hierin is   b   de rico van de rechte.                       
a a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
vgl van rechten
vectoriele vgl

 

oefeningen