vectoriŽle vergelijking van rechte wiskunde-interactief.be

rechte door de oorsprong

We definiëren:
 
 
- een puntvector   R  (= een vector door de oorsprong en het punt P)
     
- een puntvector   P  bepaald door de vergelijking    P  = r .  R

   
  Het spoor van   P  vormt een rechte door de oorsprong.

 We noemen:         
 →    
  P  = r .   R de vectoriële vergelijking van een rechte door de oorsprong.      
 →  
  R  de richtingsvector van deze rechte

 

rechte met gegeven richting door een gegeven punt

We definiëren:
 
 
- een richtingsvector   R  
   
- een puntvector   V  (= een vector door de oorsprong en het punt V)
      →    →
- een puntvector   P  bepaald door de vergelijking    P  = r .  R + V

  →    →
P   = r .  R + V
→  →  
P - V   

= r.  

R (de twee vectoren zijn evenredig, en lopen dus evenwijdig)
   
  Het spoor van   P  vormt een rechte door het punt V, evenwijdig met . R.

 We noemen:         
 →      →  
  P  = r .   R  +    V  de vectoriële vergelijking van een rechte met gegeven richting door een gegeven punt.      
 →  
  R   de richtingsvector van deze rechte
  →  →  
  Als P en V punten van deze rechte zijn, is de vector    P - V   een richtingsvector van deze rechte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
vgl van rechten
parametervergelijking
cartesische vergelijking

door oorsprong
geg.richting door punt

oefeningen