parametervergelijking van rechte wiskunde-interactief.be

stelsel parametervergelijkingen

We definiëren:
 
 
- een richtingsvector   R  
   
- een puntvector   V  (= een vector door de oorsprong en het punt V)
      →    →
- een puntvector   P  bepaald door de vergelijking    P  = r .  R + V

 


 We noemen:         
{   x = r . a + xo
  y = r . b + yo

 het stelsel parametervergelijkingen van een rechte met gegeven richting door een gegeven punt (xo, yo).   

 →  
  R  (a, b) is de richtingsvector van deze rechte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
vgl van rechten
vectoriele vgl
cartesische vergelijking

 

oefeningen