som van matrices wiskunde-interactief.be

optellen van matrices
 

 
  - We kunnen twee matrices enkel met elkaar optellen als ze gelijke dimensies hebben.    
  - In de sommatrix C = A+B berekenen we het element
cij als  cij = aij + bij .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
matrixbegrippen
getal x matrix
matrixproduct
matrices en stelsels

  

oef matrices