matrices wiskunde-interactief.be

 gegevens opslaan
Niet alle treinstations zijn rechtstreeks met elkaar verbonden.
Vaak moet je via een tussenstation, waar overstapmogelijkheden zijn.
We bekijken de verbindingen tussen Antwerpen, Mechelen, Lier en Herentals.
De informatie over de verbindingen kunnen we op verschillende manieren weergeven:

Opsomming: Er is een directe verbinding tussen de volgende stations:
Antwerpen en Lier, Antwerpen en Mechelen, Mechelen en Lier, Lier en Herentals.

Graaf: Als er een directe verbinding is tussen de steden, tekenen we een pijl.
Matrix: We maken van het geheel een schema van getallen.
Bestaat er een directe verbinding, dan noteren we een 1, anders een 0.
Deze methode is handig om informatie te bewaren.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

begrippen
Notatie:
- We duiden een matrix aan met een hoofdletter.
- Het getallenblok plaatsen we tussen haakjes.

Dimensie:
- De horizontale lijnen noemen we
rijen. We nummeren van boven naar onder, beginnend met 1
- De verticale lijnen noemen we
kolommen. We nummeren van links naar rechts, beginnend met 1.
- Het aantal rijen en kolommen brengen we samen in de
dimensie.
  Notatie: Een 3 x 4 matrix is een matrix met 3 rijen en 4 kolommen
.

Elementen:
- De getallen in de matrix noemen we elementen.
- Ze krijgen een nummering. We vermelden eerst het rijnummer, dan het kolomnummer.
  Zo staat het element a21 op rij 2 en op kolom 1
 
Vorm:
- Een rijmatrix is een matrix met
1 rij.
- Een kolommatrix is een matrix met
1 kolom.
- Een vierkante matrix is een matrix met
evenveel rijen als kolommen.
  De elementen met gelijk rij- en kolomnummer vormen de
hoofddiagonaal van de matrix.

Getransponeerde matrix:
- In de getransponeerde matrix zijn rijen en kolommen verwisseld.
- De getransponeerde matrix van A noteren we als AT
.
Bijzondere vierkante matrices:
- In een diagonaalmatrix zijn alle elementen die niet op de hoofddiagonaal staan gelijk aan 0.
- Een eenheidsmatrix is een diagonaalmatrix waarbij de elementen op de hoofddiagonaal 1 zijn.
- Een eenheidsmatrix met dimensie 3 x 3 noteren we als I3.

 

 

naar startpagina
naar sitemap
som van matrices
getal x matrix
matrixproduct
matrices en stelsels

determinanten 2x2
determinanten 3x3
minoren/cofactoren


transformaties in ruimte

 gegevens opslaan
begrippen

oef matrices