intrestberekening wiskunde-interactief.be

Annu´teiten

Bij sparen en lenen betalen we op vaste tijdstippen een bepaald bedrag. We noemen dit annu´teiten
We onderscheiden:
- kapitaalsvorming en schuldaflossing
- het tijdstip van betaling:
Annu´teiten met betalingen op het einde van elke periode noemen we
postnumerando.
Annu´teiten met betalingen in het begin van elke periode noemen we
prenumerando.

De gevormde slotwaarde
- bij kapitaalsvorming met betalingen op het einde van elke periode noemen we
Spost.
- bij kapitaalsvorming met betalingen in het begin van elke periode noemen we
Spre.
De aanvangswaarde van een schuldaflossing met betalingen op het einde van elke periode noemen we
Apost.

  kapitaalsvorming met betalingen op het einde van elke periode: slotwaarde  Spost:
S post = a .   u n - 1
i
  kapitaalsvorming met betalingen in het begin van elke periode: slotwaarde  Spre:
S pre = a . u .   u n - 1
i
  schuldaflossingen met betalingen op het einde van elke periode: aanvangswaarde  Apost:    
A post = a .   u n - 1
i . un

  hierin zijn
 
a de termijn: het bedrag van de afzonderlijke betalingen
 
i de rentevoet (b.v.: een rentevoet van 4% vul je in als 0,04
 
u de rentefactor = 1 + i   (b.v.: met een rentevoet i =4% wordt u = 1 + 0,04 = 1,04)
 
n het aantal periodes

Deze formules kunnen we gebruiken om in de drie formules de verschillende grootheden te berekenen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

naar startpagina
sitemap
EI en SI
leningen
kasbons

 

oef financiele algebra