omgekeerd evenredig verband wiskunde-interactief.be

Je verdeeld een bedrag onder een aantal personen. Hoeveel krijgt ieder?
We maken een  functiewaardentabel en zetten deze waarden ook uit in een assenstelsel.

Je kunt een omgekeerd evenredig verband herkennen aan de formule en de waarden in de tabel:
 

We  herkennen een omgekeerd evenredig verband als volgt:

- de
formule is van de vorm y = a/x , met a  ≠ 0.
- in de
tabel is het product van een x-waarde en de bijhorende y-waarde constant     
- de
grafiek is een hyperbool.

naar startpagina
naar sitemap
verbanden
lineair verband
kwadratisch verband
rat. functies

 

oefeningen