kwadratisch verband wiskunde-interactief.be

oppervlakte van een kubus
De oppervlakte van een kubus is 6 keer de oppervlakte van een vierkant.
Om de oppervlakte van een kubus te berekenen, moet je het 6 keer het kwadraat van de ribbe nemen.


  De oppervlakte van een kubus met ribbe r bereken je met de formule     
  O = 6 . r2   
 

Verdubbel je de ribbe, dan zal de oppervlakte meer dan verdubbelen.
Het verband tussen de ribbe en de oppervlakte van een kubus is niet lineair, maar kwadratisch.

kwadratisch verband
De grafiek bij een lineair verband is een rechte. Maar hoe stel je een kwadratisch verband voor?
Versleep het blauwe punt op de horizontale as en verken de grafiek van de functie f(x) = 6x2.


  De grafiek bij een kwadratisch verband is een parabool.   
  Bij een
gelijke toename van x is er een gelijk verschil in de toename van de functiewaarde.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
sitemap
gulden snede

grafiek 
f(x)= ax2
f(x)= a(x-p)2
f(x)= a(x-p)2 +q
f(x)= ax2+bx+c nulwaarden
tweedegraadsvgln
verloop
tekenonderzoek
ongelijkheden
bespreken

oefeningen