verbanden wiskunde-interactief.be


tijd en afgelegde weg
Wanneer je fietst aan een snelheid van 20 km/u kan je berekenen hoeveel km je aflegt na 0.5, 1, 1.5 of 2 uur.
Versleep in het volgende applet het groene punt naar links en je kunt de afgelegde weg aflezen.
We zeggen dat er een verband is tussen afgelegde weg en tijd.
Hierbij noemen we
- tijd de onafhankelijke veranderlijke, die we vrij kunnen kiezen
- afgelegde weg de afhankelijke veranderlijke die we berekenen

 


 Je kunt het verband tussen grootheden weergeven door      
 een
tabel met:
       - op de bovenste rij enkele gekozen waarden voor de onafhankelijke veranderlijke     
       - op de onderste rij de bijhorende waarden van de afhankelijke veranderlijke     
 een
grafiek met:
       - op de horizontale as een verdeling waarop je waarden voor de onafhankelijke veranderlijke kunt aflezen  
       - op de verticale as een verdeling waarop de bijhorende waarden van de afhankelijke veranderlijke kunt aflezen    
 een
formule waarmee je voor een willekeurige waarde voor de onafhankelijke veranderlijke de bijhorende
 waarde van de afhankelijke veranderlijke kunt aflezen     
loopverhalen
Verbanden kunnen vele vormen aannemen. Neem nu de volgende loopverhalen.
Zes jongens en meisjes doen mee aan een veldloop, elk met een eigen verhaal.
Grafisch zie je deze verhalen uitgebeeld op een grafiek.
Sleep de namen naar de passende grafieken.

naar startpagina
naar sitemap
lineair verband
kwadratisch verband
omg.evenr. verband
functies

begrip
loopverhalen

oef. functies