rationale getallen: getallenas wiskunde-interactief.be

getallenas
We kunnen rationale getallen voorstellen op een getallenas.
Tussen 2 gehele getallen liggen oneindig veel rationale getallen.

Om een breuk af te beelden op de getallenas maken we gebruik van een hulpconstructie:
- op een hulprechte duiden we evenveel gelijke lijnstukken aan als de grootte van de noemer.
- deze lijnstukken brengen we daarna over op de getallenrechte:


Op deze manier kunnen we een lijnstuk verdelen in een willekeurig aantal gelijke delen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

absolute waarde
De absolute waarde van een getal is dit getal zonder zijn teken:
 

- voor een positief getal                           | 2 | =   2
3 3
  getal en absolute waarde vallen samen


- voor een negatief getal:                          |


-2

|
=   


2
 3 3
  getal en absolute waarde liggen symmetrisch t.o.v. nulpunt

De absolute waarde van een rationaal getal zegt ons:
"hoe ver ligt het getal van het nulpunt?"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tegengestelde en omgekeerde van een rationaal getal

Het tegengestelde van een rationaal getal vinden we door zijn teken te veranderen.
Het ligt steeds symmetrisch t.o.v. het nulpunt.

Het omgekeerde van een rationaal getal vinden we door teller en noemer te verwisselen.
Het omgekeerde van een positief rationaal getal verplaatst zich t.o.v. 1.
Het omgekeerde van een negatief rationaal getal verplaatst zich t.o.v. -1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
rationale getallen:
begrippen
bewerkingen
decimale vormen

getallenas
absolute waarde
tegengestelde en omgekeerde

gelijke breuken
breuken vereenvoudigen
waarde en orde
teken van breuk

positieve noemer
tegengestelde breuk
omgekeerde breuk
bewerkingen