goniometrische voorstelling wiskunde-interactief.be

poolcoordinaten

We kunnen de ligging van een P punt bepalen door x- en y-coordinaten.
We kunnen de ligging van een punt P ook bepalen door de afstand van het punt tot de oorsprong O 
en de hoek die het lijnstuk OP maakt met de met de positieve x-as.
-
r = afstand tussen de oorsprong en P(a, b) (uit Pythagoras:  r² = a² + b²)
  De lengte |OP| noemen we de modulus van het complexe getal
- θ (teta) = de hoek met de positieve x-as ( uit de definities van cos en sin in rechthoekige driehoeken)
  De hoek tussen [OP] en de positieve x-as noemen we het
argument van het complexe getal
 

We kunnen het punt P bepalen met
- de
carthesische coördinaten (5, 4)
- de
poolcoördinaten (6,4 ; 38,66°)

 

verband tussen poolcoordinaten en cartesische coordinaten

 

omzetten van poolcoordinaten naar cartesische coordinaten

 

omzetten van cartesische coordinaten naar poolcoordinaten
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

nieuwe definitie
coördinaten
som
product
quotiënt

oef. complexe getallen