som van complexe getallen wiskunde-interactief.be

som van complexe getallen
De nieuwe getallenverzameling zou van geen nut zijn als we niet zouden kunnen rekenen met complexe getallen.
Ook GeoGebra kan rekenen met complexe getallen. Experimenteer in onderstaande applet
 
Algemeen:

   

  (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i

  - tel de reële delen bij elkaar op
  - tel de imaginaire delen bij elkaar op 

  grafisch:
  Optelling van complexe getallen vinden we terug als een som van vectoren.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

nieuwe definitie
coördinaten
goniometrische vorm
product
quotiënt

oef. complexe getallen