puntspiegelingen wiskunde-interactief.be

 

Spiegeling van een punt - rechte - figuur
Hoe spiegel je punt A  ten opzichte van een punt O:
- teken door het punt A en het punt O  de rechte AO
- het beeldpunt A' ligt op deze rechte aan de andere kant van het punt O
zo dat |AO| = |OA'|

Het beeldpunt O' valt samen met het punt O.
Het punt O noemen we het centrum van de spiegeling


 - Het beeld van een punt door een puntspiegeling is een punt.  

 - Het beeld van een rechte door een puntspiegeling is een rechte. 

 - Een spiegeling behoudt de grootte en de vorm van een figuur.
   
 

Hoe je een geo-driehoek gebruikt om puntspiegelingen te tekenen zie je in volgende GeoGebra-bestanden:


 


 

 

 

 

Eigenschappen van een puntspiegeling
We spiegelen een driehoek ABC ten opzichte van het punt O.
Wanneer we de grootte van de hoeken en de lengte van de zijden aanduiden, merken we:


 Een puntspiegeling behoudt
.
 - de lengte van een lijnstuk
.
 - de grootte van een hoek
.
 - de oppervlakte van een figuur
.     
 
 
 Het beeld van een
punt door een puntspiegeling is een punt.
 Het beeld van een
rechte door een puntspiegeling is een rechte.
 Het beeld van een
hoek door een puntspiegeling is een hoek van dezelfde grootte.    
 Het beeld van een
veelhoek door een puntspiegeling is een veelhoek met dezelfde vorm en grootte.     
 

 

 

 

 

 

 

symmetriemiddelpunt















  Wanneer we de sneeuwvlok spiegelen ten opzichte van het punt O,
  verkrijgen we terug dezelfde sneeuwvlok.
  We noemen het punt O het symmetriemiddelpunt van de sneeuwvlok.

  Bezitten vlakke figuren een symmetriepunt?


cirkels



driehoeken




vierhoeken



regelmatige veelhoeken





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
spiegelingen
verschuivingen
rotaties

punt-rechte-figuur
eigenschappen 
symmetriemiddelpunt
cirkels
driehoeken
vierhoeken 
reg. veelhoeken

oefeningen