verschuivingen wiskunde-interactief.be

GeoriŽnteerde lijnstukken

Tussen de punten A en B kunnen we het lijnstuk [AB] tekenen.  
Door een pijl toe te voegen wordt het lijnstuk [AB]  het georiŽnteerd lijnstuk
Hierin is A het beginpunt en B het eindpunt.
AB.
 


 Twee georiŽnteerde lijnstukken zijn gelijk als en slechts als ze     
 - even lang zijn
,
 - evenwijdig lopen
,
 - dezelfde zin hebben
.  
 
                                   
AB

 
=

 
IJ     

 
want     

 |AB| = |IJ|
 |AB| // |
IJ|
 ze hebben dezelfde zin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschuiving van een punt - rechte - figuur


 - Het beeld van een punt door een verschuiving is een punt.  

 - Het beeld van een rechte door een verschuiving is een rechte.

 - Een verschuiving behoudt de grootte en de vorm van een figuur.
   
 

Hoe je een geo-driehoek gebruikt om verschuivingen te tekenen zie je in volgend GeoGebra-bestand:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenschappen van een verschuiving


 Een verschuiving behoudt
 - de lengte van een lijnstuk
 - de grootte van een hoek
 - de oppervlakte van een figuur     
 
 
 Het beeld van een
punt door een verschuiving is een punt.
 Het beeld van een
rechte door een verschuiving is een rechte.
 Het beeld van een
hoek door een verschuiving is een hoek van dezelfde grootte.    
 Het beeld van een
veelhoek door een verschuiving is een veelhoek met dezelfde vorm en grootte.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
spiegelingen
puntspiegelingen

rotaties

georiŽnteerd lijnstuk
punt - rechte - figuur
eigenschappen

oefeningen