vergelijkingen van rechten wiskunde-interactief.be 

richtingsvectoren van een rechte
r is een willekeurige rechte.
r0 is een rechte door de oorsprong en evenwijdig met r.

    →  
   Een van 0 verschillende vector   
  
PQ

 is een richtingsvector van een rechte r als PQ // r. 
  
               →
De vectoren   R ,   PQ ,  r .  R  en   r. PQ  zijn alle richtingsvectoren van zowel r als r0

- Twee richtingsvectoren van eenzelfde rechte zijn op een evenredigheidsfactor na gelijk.
- Evenwijdige rechten hebben dezelfde richtingsvectoren.
    →  
- Als P en Q twee punten zijn op eenzelfde rechte, dan is    PQ   een richtingsvector van deze rechte.

- De co÷rdinaat van een richtingsvector noemen we een stel richtingsgetallen van een rechte.


richtingsgetallen van een rechte


 Als P (x1,y1,z1) en Q (x2,y2,z2)   twee verschillende punten zijn van een rechte r     
 dan is  
(x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1)   een stel richtingsgetallen van deze rechte.  

evenwijdige rechten


 De richtingsgetallen van evenwijdige rechten zijn evenredig. 
    
 Als (x1,y1,z1) en  (x2,y2,z2) richtingsgetallen zijn van twee evenwijdige rechten,    
 dan is 
x1 / x2 =  y1 / y2 = z1 / z2


 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
vectoren
ruimtecoordinaten
vgln van rechten
vgln van vlakken

richtingsvectoren
richtingsgetallen
evenwijdige rechten

oefeningen