puntvectoren en co÷rdinaten wiskunde-interactief.be 


puntvectoren
Met een punt O als oorsprong, bepaalt elk punt P een vector.
De vector  noemen we een puntvector.

 

coordinaten van een puntvector
In een orthogonaal assenstelsel
- staan de assen loodrecht op elkaar
- zijn de eenheden op de assen gelijk aan de lengte-eenheid
Elke willekeurige vector kunnen we schrijven als de som van veelvouden van eenheidsvectoren:

 

 →              →            →            →
OP = x1 . Ex + y1 . Ey+  z1 . Ez

  x1 , y1 en z1 vormen de coordinaat van de vector.    

       →            
co( P ) = ( x1 , y1 , z1 )
 

 

 

 

 

 

coordinaten van een vrije vector
De vector kunnen we schrijven als het verschil van twee puntvectoren.
Bekijk de coordinaten van de drie vectoren in het applet.
Het verband is niet moeilijk te vinden.

→                     →                         →                         →
C = (xB - xA) Ex +  (xB - xA) Exy + (zB - zA)  . Eyz

 De coordinaat van een vector = het verschil van de co÷rdinaten van eind- en beginpunt.         

       →           →  →           →          →
co( AB) = co( A - B ) = co( B ) - co( A )
 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
vectoren
richtingsgetallen
vgln van rechten
vgln van vlakken

puntvectoren
coordinaat puntvector
coordinaat vrije vector

oefeningen