telproblemen - dobbelstenen wiskunde-interactief.be

 

werpen van een dobbelsteen
Bij het werpen van één dobbelsteen bereken je de kans op een gebeurtenis als een gewone breuk.

Een kans geeft je geen garantie op een resultaat!
In volgend applet kan je het werpen van een dobbelsteen simuleren.
Je kan klikken op een aantal worpen (1, 10, 100 of 10 000), of de teller laten lopen door te klikken op het animatieknop.
De resetknop plaatst de teller opnieuw op 0.

Reset en klik op 100 worpen:
De frequenties zijn vaak nog erg ongelijk, hoewel de kansen van alle uitkomsten gelijk zijn.
Klik op10 000 worpen:
de verschillen zijn al veel meer uitgevlakt.
Hoe groter aantal worpen, hoe beter het resultaat de theoretische kans zal benaderen.

Werp je met twee dobbelstenen dan heb je 36 mogelijkheden.
Het aantal daarvan met als som 2, 3, 4, ... 12 kan je gemakkelijk natellen.
Reken volgende kansen na:


 


twee verschillende uitkomsten met twee dobbelstenen
Je werpt twee dobbelstenen.
Bereken de kans dat op twee verschillende uitkomsten met de twee dobbelstenen.


som is 6
Je werpt twee dobbelstenen.
Bereken de kans dat de som van het aantal ogen op de twee stenen 6 is.

som is kleiner dan 12
Je werpt twee dobbelstenen.
Bereken de kans dat de som van het aantal ogen op de twee stenen kleiner dan 12 is.


'zand' bij pitjesbak
In het spel pitjesbak werp je met 3 dobbelstenen.
Wat is de kans om 'zand' te werpen, dit is 3x hetzelfde cijfer, verschillend van 1?

6. soixante-neuf met pitjesbak
In het spel pitjesbak werp je met 3 dobbelstenen.
Wat is de kans om 'soixante-neuf' te werpen, dit is 6, 5 en 4 in een willekeurige volgorde?
De naam is logisch als je weet dat in pitjesbak een 6 voor 60 telt.

Het aantal goede uitkomsten is beperkt.
Je vindt het dus ook gemakkelijk door opsomming:


7. 4 maal een verschillend aantal ogen
Je werpt 4 maal met een dobbelsteen.
Wat is de kans dat je 4 maal een verschillend cijfer werpt?8. juist een keer 6
Je werpt 4 maal met een dobbelsteen.
Wat is de kans dat je juist 1 keer een 6 werpt?

Hier is opsomming overzichtelijker dan een boomdiagram:


9. 4 keer proberen
Je werpt 4 maal met een dobbelsteen.
Wat is de kans dat je juist 4 keer moet proberen eer je een zes werpt?
 

naar startpagina
naar sitemap 
verzamelingen 
boomdiagram
groeperingen 
kansen
kansverdelingen

1 dobbelsteen
2x verschillend
som = 6
som < 12 
zand 
soixante-neuf 
4x verschillend 
een keer 6 
4 keer proberen