tweedegraadsfuncties wiskunde-interactief.be

domein
Je vindt het domein van een functie door de grafiek te projecteren op de x-as.

 
  Voor elk reŽel getal kan je een functiewaarde berekenen: 

  Het domein van een tweedegraadsfunctie is |R    
 

 

 

bereik
Je vindt het bereik van een functie door de grafiek te projecteren op de y-as.

 
  Het bereik van een tweedegraadsfunctie ax2 + b x + c wordt bepaald door         
  het teken van a en de y-waarde van de top:     

  Met (p, q) als coordinaten van de top vinden we:
  -
  als a > 0: het bereik is [ q, + [
 -    als a < 0: het bereik is ] - , q [


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
sitemap
gulden snede

grafiek 
f(x)= ax2
f(x)= a(x-p)2
f(x)= a(x-p)2 +q
f(x)= ax2+bx+c nulwaarden
tweedegraadsvgln
verloop
tekenonderzoek
ongelijkheden
bespreken

oefeningen