delen  van veeltermen wiskunde-interactief.be

euclidische deling
gehele getallen kunnen we delen met een staartdeling:

  1 2 8   |  5   
- 1 0     |  25
    2 8    
  - 2 5    
      3    

 We kunnen schrijven dat  128   =     5     .     25         +    3
                                        
deeltal =  deler . quotiŽnt  + rest
Op een analoge manier kunnen we ook veeltermen delen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

euclidische deling
regel van Horner
reststelling
nulpunten
tekenschema

delen van veeltermen