veeltermfuncties:nulpunten en teken wiskunde-interactief.be

tekenoverzicht van veeltermfuncties

We vonden reeds dat we het voorschrift van de functie  f(x) = 2x3 +x2 - 5x + 2 konden herschrijven.
Want de veelterm  2x3 +x2 - 5x + 2 is o.a. te ontbinden als ( x - 1 ) . ( 2x2 + 3x - 2).

We kunnen het tekenoverzicht maken van eerste- en tweedegraadsfuncties.
Na het ontbinden van een veeltermfunctie in factoren van ten hoogste een tweede graad
kunnen we nu ook het tekenoverzicht van de derdegraadsfunctie opstellen.
 

 - We noteren onder elkaar de verschillende factoren.
 - We maken het tekenoverzicht van deze factoren.
 - Op de verschillende tekens passen we de tekenregels van producten toe:
   
 

 

|

|
|

|

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

euclidische deling
regel van Horner
reststelling
nulpunten
tekenschema

oef tekenschema