veeltermfuncties: reststelling wiskunde-interactief.be                              

reststelling
Met de regel van Horner kunnen we veeltermen delen door (x - a).
Experimenteer in het applet met het deeltal en de waarde van a:

Welke deler we ook invullen, we stellen altijd vast:


 De getalwaarde van een veelterm voor x = a is steeds gelijk aan     
 de rest van de deling van deze veelterm door (x - a )
 

Deze eigenschap noemen de de reststelling
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

euclidische deling
regel van Horner
reststelling
nulpunten
tekenschema

reststelling
 
delers van veeltermen