rationale functies met SA wiskunde-interactief.be

 

Schuine asymptoot
Wat is de vergelijking van de SA?
De schuine asymptoot is een rechte en heeft dus als vergelijking y = ax + b
Pas in het applet de parameters a en b aan  zodat y = a. x + b de SA wordt van f (x).  We vinden de vergelijking van een schuine asymptoot
  door met een euclidische deling het quotiënt te maken van teller en noemer.    
  Dit quotiënt kan slechts een rechte zijn als de graad van de teller één hoger is dan de graad van de noemer.   
 

 

 

 voorkomen van SA :

 als graad van de teller =  graad van de noemer + 1    
 de vergelijking is van de vorm y = ax + b
 

 

 

 

 

 

 

Voorkomen van asymptoten

Wanneer is er een HA, VA of SA? We overlopen nog even:
VA: x = a
voor de nulpunten a van de noemer
(niet van teller)*.

HA: y = a 
als de graad van de teller kleiner of
gelijk is  aan de graad van de noemer.

SA: y = ax + b
als de graad van de teller 1 groter is
dan de graad van de noemer.

 

* Voor nulpunten van tellen en noemer, zie onderzoek VA/perforaties

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
domein en nulpunten
tekenschema
asymptoten
VA en perforaties
HA en SA
euclidische deling
asymptoten - overzicht

schuine asymptoot
voorkomen

rationale functies