integratie door splitsing wiskunde-interactief.be

methode
De primitieve functie van een som = de som van de primitieve functies.
Voor een veeltermfunctie vind je:

 methode:
 De integraal van een som schrijf je als de som van de integralen van de aparte termen.     

  (f + g) dx =  ∫  f dx +  g dx

Splitsing kan je ook gebruiken voor sommige rationale functies.
 

 

naar startpagina
naar sitemap
overzicht integralen 
primitieve functie

methode

oefeningen integralen
opgeloste oefeningen
oefeningen analyse