stelling van Pythagoras wiskunde-interactief.be 

toepassing: tekenen van lijnstukken met irrationale lengte
We tekenen de driehoek DABC, zo dat |AB| = |AC| = 1.

Volgens de stelling van Pythagoras:
|BC|2 = |AC|2 + |AB|2
|BC|2 = 12 + 12 = 2
|BC|  =  2

Zo kunnen we exact een lijnstuk [BC] tekenen met lengte 2, ook al is 2 een irrationaal getal.

We kunnen ook nog verder gaan en lijnstukken tekenen met een lengte van 3, 4 , 5 , enz...

We tekenen de driehoek ΔBDC,
zo dat |BD| = 1.
Volgens de stelling van Pythagoras:   
|DC|2 = |BD|2 + |BC|2
|DC|2 = 12 + (2 )2
|DC|2 = 1 + 2 = 3
|DC| = 3
We tekenen de driehoek ΔDEC,
zo dat |DE| = 1.
Volgens de stelling van Pythagoras:   
|EC|2 = |DE|2 + |DC|2
|EC|2 = 12 + (3 )2
|EC|2 = 1 + 3 = 4
|EC| = 4 = 2
We tekenen de driehoek ΔEFC,
zo dat |EF| = 1.
Volgens de stelling van Pythagoras:   
|FC|2 = |EF|2 + |EC|2
|DC|2 = 12 + (4 )2
|DC|2 = 1 + 4 = 5
|DC| = 5   ...

Pas je dezelfde constructie toe op een as, dan kan je vierkantswortels voorstellen op een getallenas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap

stelling
pythagorasboom
meetkundige bewijzen
afstand tussen punten
Pythagoras ruimtelijk
met halfcirkels

oef.Pythagoras