vierkant wiskunde-interactief.be

vierkant
Welke hoeken van een vierkant zijn gelijk? En welke zijden zijn gelijk?

- Klik op de knop 'Dupliceer' en roteer de gedupliceerde figuur om de eigenschappen te bestuderen.
  Formuleer je conclusies. Een vierkant is een vierhoek met vier gelijke zijden en vier rechte hoeken
 
 - Een vierkant is een ruit, want het heeft steeds vier gelijke zijden.
 - Een vierkant is een rechthoek, want het heeft steeds vier rechten hoeken.
 - Een vierkant is een parallellogram, want ruiten en rechthoeken zijn parallellogrammen.    
 De eigenschappen van een parallellogram gelden dus ook voor een vierkant:    
 

 - de diagonalen delen elkaar middendoor
 - de diagonalen zijn even lang
 - de diagonalen staan loodrecht op elkaar
 - het punt M, snijpunt van de diagonalen is een symmetriemiddelpunt 
   
 

 

 

 

symmetrieassen


 - in een vierkant zijn de middelloodlijnen van de zijden symmetrieassen    
 - in een vierkant zijn de diagonalen symmetrieassen    
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
trapezium
parallellogram
rechthoek
ruit
vierkant

vierkant
symmetrieassen