ruit wiskunde-interactief.be

ruit
Welke hoeken van een ruit zijn gelijk? En welke zijden zijn gelijk?

- Klik op de knop 'Dupliceer' en roteer de gedupliceerde figuur om de eigenschappen te bestuderen.
  Formuleer je conclusies. Een ruit is een vierhoek met vier gelijke zijden
 
 Een ruit is een parallellogram, want in een parallellogram zijn de zijden 2 aan 2 gelijk.    
 De eigenschappen van een parallellogram gelden dus ook voor een ruit:    
 
 - de overstaande hoeken zijn even groot
 - de diagonalen delen elkaar middendoor
 - het punt M, snijpunt van de diagonalen is een symmetriemiddelpunt  
 
 

 

 

 

diagonalen

 in een ruit staan de diagonalen loodrecht    

 

 

 

 

symmetrieassen


 in een ruit zijn de diagonalen symmetrieassen    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
trapezium
parallellogram
rechthoek
ruit
vierkant

ruit
diagonalen
symmetrieassen