rechthoek wiskunde-interactief.be

rechthoek
Welke hoeken van een rechthoek zijn gelijk? En welke zijden zijn gelijk?

- Klik op de knop 'Dupliceer' en roteer de gedupliceerde figuur om de eigenschappen te bestuderen.
  Formuleer je conclusies.


 Een rechthoek is een vierhoek met vier rechte hoeken
 
 Een rechthoek is een parallellogram, want hij heeft steeds twee paar evenwijdige zijden.
 De eigenschappen van een parallellogram gelden dus ook voor een rechthoek:    
 
 - de overstaande zijden zijn even lang
 - de diagonalen delen elkaar middendoor
en  zijn even lang:  |AC| = |BD|
 - het punt M, snijpunt van de diagonalen is een symmetriemiddelpunt  
 
 

 

 

 

 

symmetrieassen


 in een rechthoek zijn de middelloodlijnen van de zijden symmetrieassen    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
trapezium
parallellogram
rechthoek
ruit
vierkant

rechthoek
diagonalen
symmetrieassen