trapezium wiskunde-interactief.be

trapezium
 Een trapezium is een vierhoek waarvan ten minste een paar zijden evenwijdig lopen.      

 - de zijden [AD] en [BC] lopen evenwijdig
 - de zijden [AB] en [CD] noemen we opstaande zijden
 - [AC] en [BD]: diagonalen verbinden twee, niet aan elkaar grenzende hoekpunten
 - [HB] noemen we de hoogte van  het trapezium
 

 

 

gelijkbenig trapezium
 
  een gelijkbenig trapezium is een trapezium waarvan de opstaande zijden even lang zijn      
 

 

eigenschappen van een gelijkbenig trapezium

 
   een trapezium is gelijkbenig  |AB|  = |CD|
   de basishoeken zijn gelijk      de hoeken in A en D zijn gelijk 
   
                                 

  De middelloodlijn van een basis is een symmetrieas van het trapezium.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
trapezium
parallellogram
rechthoek
ruit
vierkant

trapezium
gelijkbenig trapezium
eigenschappen