vierhoeken wiskunde-interactief.be

vierhoeken

 Een vierhoek is een vlakke figuur, gevormd door vier zijden en vier hoeken.      

 - A: hoekpunten noteren we met hoofdletters
 - de grootte van de hoek lees je af in het applet
 - [AB]: de naam van een zijde schrijven we tussen vierkante haakjes
 - |AB|:  de lengte van zijde [AB] lees je af in het applet

 - [AC]: diagonalen verbinden twee, niet aan elkaar grenzende hoekpunten
 

Wat zijn de eigenschappen van vierhoeken?
Ontdek het in volgend applet door de kleurcodes links van de vierhoek te ontcijferen.
 

 

 

 

 

 

hoekensom

  

- Teken een vierhoek ABCD.
   De diagonaal [AC] verdeelt de vierhoek in twee driehoeken.

- Meet de hoeken van de driehoek ABC.
  De som van de hoeken in een driehoek is steeds 180o

- Meet de hoeken van de driehoek ACD.
  De som van de hoeken in een driehoek is steeds 180o

- Maak de som van de hoeken van de twee driehoeken.
  Deze is gelijk aan de som van de hoeken van de vierhoek ABCD.

De hoekensom in een vierhoek is steeds 360o

 

 

 

hoeken en zijden
Welke hoeken van een parallellogram zijn gelijk?
En welke zijden zijn gelijk?

- Klik op de knop 'Dupliceer' en roteer de gedupliceerde figuur om de eigenschappen te bestuderen.
  Formuleer je conclusies.
- Klik op de knop 'Verberg kopie'.
- Versleep de blauwe hoekpunten van de figuur zo dat je een rechthoek krijgt.
  Onderzoek de eigenschappen van een rechthoek en vergelijk ze met die van een parallellogram.
- Herhaal dit oor een vierkant en voor een ruit.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
trapezium
parallellogram
rechthoek
ruit
vierkant

vierhoeken
hoekensom  
hoeken en zijden