intrestberekening wiskunde-interactief.be

enkelvoudige intrest

Als je 1 jaar 100 euro uitzet tegen 3% ontvang je 100. 0,03 =  3 euro aan intresten.
Als je 4 jaar na elkaar 100 euro  uitzet tegen 3% ontvang je 100. 0,03 . 4 =  12 euro aan intresten.

Algemeen: formule:
  Als je een kapitaal k belegt tegen een rentevoet van p%  gedurende n periodes        
  dan ontvang je een bedrag
I aan intresten gelijk aan: 
  
I = k .   p     . n
  100  

 

Deze formule kunnen we gebruiken om de verschillende grootheden te berekenen.

Hoe kan je de beginwaarde berekenen uit de eindwaarde?
De eindwaarde staat niet in de intrestformule.
Wel weten we dat de eindwaarde gelijk is aan de beginwaarde, vermeerderd met de verworven intrest.
Zo kunnen we vanuit de intrestformule toch de beginwaarde berekenen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

naar startpagina
sitemap
annuiteiten
leningen
kasbons

EI en SI 
 
samengestelde intrest

oef financiele algebra