matrices en stelsels wiskunde-interactief.be

Stelsel oplossen met matrices
In het volgende applet kan je zelf de verschillende situaties uitproberen:
 


 
 
bepaald stelsel
    - RREF(Matrix): De rij gereduceerde echelonmatrix bestaat uit een eenheidsmatrix, aangevuld
      met een uitkomstenkolom.
    - Oplossing: Het stelsel heeft een welbepaalde oplossing.
      Op elke rij lees je de oplossing van een onbekende af.       
      1  0  0  a    staat voor 1x + 0y + 0z = a     of x = a
      0  1  0  b    staat voor 0x + 1y + 0z = b     of y = b

      0  0  0  c    staat voor 0x + 0y + 1z = c     of z = c
 
 
onbepaald stelsel
    - RREF(Matrix): Minstens een rij van de rij gereduceerde echelonmatrix bestaat uit enkel nullen.
    - Reden: Een of meerdere vergelijkingen zijn een lineaire combinatie van andere vergelijkingen.       
    - Oplossing: 0x + 0y + 0z = 0 klopt altijd.
      Deze rij staat voor een onbekende waarvan je de waarde vrij mag kiezen.
      De andere onbekenden bepaal je in functie van de vrije veranderlijke(n).
      1  0  a  b    staat voor 1x + 0y + az = b     of x = b - az
      0  1  c  d    staat voor 0x + 1y + cz = d     of y = d - cz

      0  0  0  0    staat voor 0x + 0y + 0z = 0     z is vrij te kiezen
   
vals stelsel
    - RREF(Matrix): Een rij in de rij gereduceerde echelonmatrix is van de vorm 0 0 ... 1
    - Reden: Een of meerdere vergelijkingen zijn, op een term na, een lineaire combinatie van
      andere vergelijkingen.       
    - Oplossing: 0x + 0y + 0z = 1 klopt nooit. Het stelsel heeft geen oplossing.
 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
matrix-begrippen
getal x matrix
matrixproduct
stelsels
determinanten 2x2
determinanten 3x3
minoren/cofactoren

inverse matrix
regel van Cramer

 

oef matrices