oppervlakte onder een grafiek wiskunde-interactief.be

hoofdstelling van de integraalrekening
Moeten we steeds honderden, duizenden rechthoekjes uitrekenen om oppervlakten te berekenen?
We onderzoeken het in onderstaand applet.
We berekenen de oppervlakte tussen de x-as en de grafiek van f(x) = x2 over het interval [1, 2].

kleine rechthoek   <     toename           <     grote rechthoek
opp(abcd)               <     A(x+h) - A(x)     <     opp(abef)

= f(x) . h                                                        = f(x+h) . h
= x2 . h                                                          = (x+h)2 . h


x2 . h                         <     A(x+h) - A(x)     <     (x+h)2 . h

 
x2                             <      A(x+h) - A(x)     <     (x+h)2
   h

We laten nu h onbepaald naderen naar 0 en vinden:

lim            A(x + h) - A(x)      =      x2    
h 0 h

Het linkerlid kunnen we schrijven als A'(x)
Het rechterlid is gelijk aan het functievoorschrift van de functie f en kunnen we dus schrijven als f(x).
De oorspronkelijke ongelijkheid wordt nu de gelijkheid:


  A'(x)  = f(x)  
 

Om A(x) te berekenen moeten we dus de functie zoeken die als afgeleide f(x) heeft.
Zulk een functie noemen we primitieve functie.
Hierover vind je meer op de pagina 'primitieve functies'

 

 

 

 

 


 

naar startpagina
naar sitemap
overzicht integralen

opp.onder grafiek
primitieve functie
bepaalde integraal
georienteerde opp.
begrensde oppervlakte
inhouden
gemiddelde f.waarde

opgeloste oefeningen
analyse online