gemiddelde functiewaarde wiskunde-interactief.be

gemiddelde functiewaarde

  b  
met    f(x) dx    berekenen we de oppervlakte begrensd door de x-as, de grafiek van f(x) en de rechten  x = a en x = b.
  a

Er bestaat een gemiddelde functiewaarde f(x) , zodat we een rechthoek kunnen tekenen
met dezelfde oppervlakte: f(x) . (b - a)

Hieruit vinden we:

De gemiddelde functiewaarde van een functie f over een interval [ a, b ] berekenen we met de formule:    
      1    
b

 
            f(x) f(x) dx
  b - a  a
 
  
   

Vul functievoorschrift en intervalgrenzen in en klik daarna op 'bereken gemiddelde f.-waarde:

berekening van gemiddelde functiewaarde van
de functie f(x) = x2+ x+    over het interval [ , ]

We berekenen deze gemiddelde functiewaarde met de integraal:

 
        1        

 x2+ x+   dx
-     
 

resultaat =  

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina overzicht integralen

opp.onder grafiek
hoofdstelling
primitieve functie
georienteerde opp.
begrensde oppervlakte
inhouden

oef integralen
opgeloste oefeningen
oefeningen analyse